top of page

Vi tilbyr alle tjenester innenfor regnskap, lønn og økonomisk rådgivning
 

Som den ledende eksperten på Tripletex i Grenland, skreddersyr og optimaliserer vi bilagsflyt og oppsett etter kundens behov.

Tripletex er et komplett og skybasert regnskapssystem som gir deg full innsikt og funksjonalitet uansett hvor du befinner deg.
Ved å ha fullt innsyn i et ajour regnskap opplever vi at våre kunder raskt får en større forståelse av, og sterkere eierskap til egen drift.


Våre ansatte har bred kompetanse og erfaring innen regnskap, revisjon, markedsføring, forretnings- og organisasjonsutvikling.
I tillegg til et løpende ajour regnskap tilbyr vi rådgivning innenfor alt fra selskapsstruktur til skatteoptimalisering.


Vi trives i en hektisk hverdag og er alltid klare for å ta imot spørsmål fra våre kunder, selvfølgelig uten ekstra kostnad.

Regnskapstjenester

Vårt mål er at kunden skal bruke regnskapet aktivt i sitt daglige arbeid. Et ajour og korrekt regnskap er essensielt for kundens strategiske valg. Våre kunder har full innsikt og tilgang til regnskapene i Tripletex, og via fastprisavtaler legger vi til rette for en svært tett og åpen dialog. Gjennom dette opplever vi at våre kunder raskt får et større eierskap og interesse for regnskapene sine, og aktivt bruker disse som beslutningsgrunnlag. Vi tilpasser våre løsninger for å kontinuerlig optimalisere kundens økonomifunksjon og arbeidsflyt.

Lønn

Lønn er mer enn bare lønn. Vi kan bistå med alt fra arbeidsavtaler til permitteringer og støtteordninger. En bedrift med manuelle timelister vil oppleve store besparelser ved å la oss digitalisere lønnssystemet. Videre håndterer vi selvsagt alle innberetninger og frister som løper gjennom året. Inntektsmeldinger og sykepenger, permitteringer, ansettelser og oppsigelser. Vi bistår din bedrift på alle områder innen lønn.

Årsoppgjør og likningsdokumenter

Vi håndterer årsregnskap, ligningsdokumenter, aksjonærregisteroppgave og andre økonomirelaterte offentlige oppgaver for alle selskapstyper (AS, ANS, ENK osv). OneAccounting besitter også bred erfaring og kompetanse på konsernregnskap.

Rådgivning

Vi vet at å drive en bedrift kan være utfordrende. Derfor er står vi alltid klare til å bistå deg med å løse dine utfordringer.

 

Vi hjelper deg med en rekke andre tjenester innen økonomisk rådgivning som:

 • Budsjetter og prognoser

 • Bistand ved søknad om finansiering

 • Planlegging og optimalisering av selskapsstruktur

 • Skatteoptimalisering

 • Stiftelse av selskap

 • Avvikling og nedleggelse av virksomhet

 • Avvikling og nedleggelse av virksomhet

 • Skattefri omdanning 

 • Bistand i styrearbeid

 • Verdsettelse av virksomhet

 • Fusjoner og fisjoner

 • IT løsninger og digitalisering av økonomifunksjonen

A-laget

Vi er stolte av våre ansatte og all kompetansen vi samlet sitter på. Med vår flate struktur og sterke delingskultur vil du som kunde hos One Accounting få tilgang til hele lagets samlede erfaring og ekspertise. 

bottom of page